Co můžete čekat?

Multisportovní kempy léto 2020

  • Pořádáme letní sportovní kempy pro děti ve věku 5-14 let. Děti budou rozděleny do skupin podle věku.
  • Lokality
  • Sportovní areál Pražačka a jeho okolí, Praha 3
  • Areál Gymnázia a ZŠ Nový PORG, Praha 4-Krč
  • Program: Od pondělí do pátku, od 8h30-17h. Těšit se můžete na tradiční i netradiční sporty a soutěže ( podle lokality např. atletika, gymnastika, fotbal, beach volejbal a jiné hry v písku, touch rugby, Frisbee Ultimate, softball, dopravní hřiště, bazén, slack line, základy parkouru, lezecká stěna, disk golf , šifrovačky, stopovačky a jiné). Každý den si děti vyzkouší jiný sport! Kempy jsou vedeny profesionálními trenéry v češtině a angličtině. K účasti není potřeba žádná znalost angličtiny.
  • Kempy probíhají v souladu s našimi principy a filosofií KOT, které jsou popsány v sekci "lekce".  Během celého týdne se snažíme děti co nejlépe poznat a klademe důraz na rozvoj týmového ducha, spolupráce a jiných sociálních dovedností a v neposlední řadě se také snažíme o maximálně pozitivní emoční prožitek dětí.
  • Téma 1. turnus: "Cesta kolem světa".
  • Téma 2. turnus: "Olympijské hry a japonská kultura".-bude změněno