en

Welcome to KIDS ON TRACK

ATHLETICS FOR ALL GIRLS AND BOYS

CZECH-ENGLISH SPORTS PROGRAMME FOR KIDS FROM 4 YEARS


 

 

Come and try

— Five different locations around Prague —

* One session is for 165 CZK, total price based on number of sessions in term left.

 

 

Kids On Track-nejen atletika pro děti.

— POHYBOVÝ ČESKO-ANGLICKÝ PROGRAM —

Kids On Track je pohybový program pro děti od 4-12 let, který je postaven na třech základních pilířích:  atletika, gymnastika a míčové hry, se specializací na atletiku.

Hravou formou rozvíjíme základní pohybové dovednosti s důrazem na psychomotorický vývoj dítěte a do programu nenásilně zahrnujeme angličtinu. Díky propojení pohybu a angličtiny (learning through movement), děti doslova "nasávají" další jazyk bez většího úsilí a osvojují si nové fráze a slovíčka z každodenního života a rozvíjí se tak fyzicky, i mentálně. Pohyb je totiž základem lidského učení. V lekcích se jednak věnujeme slovíčkům na různá témata, ale také děti učíme povely, instrukce a další fráze, které jsou založeny na opakování. Díky názornému pohybu a častému opakování děti dobře rozumí a jednotlivé fráze si tak lehce vybaví i mimo naše lekce. Učení tedy probíhá zábavnou a nenásilnou formou, a to, co se děti u nás naučí, je dobrým stavebním kamenem pro další osvojování si cizího jazyka. 


Individuální přístup

— ATLETIKA —

Běh, hod a skok jsou součástí nejen atletických disciplín, ale tvoří pohybový základ každého sportu. Atletika je venkovním sportem a pro děti je pohyb venku na čerstvém vzduchu nejen přirozený, ale také zdravý.

Odborné vedení

— GYMNASTIKA —

Gymnastika napomáhá nejen k rozvoji obratnosti a zlepšení rozsahu pohybu , ale také k přispívá k lepšímu porozumění svého těla a estetického vnímání. Zvládnutí gymnastických dovedností  se promítne zpět do zdánlivě jednoduchého lokomočního pohybu jako je chůze nebo běh, ale i do dalších pohybových dovedností.

Spokojené děti

— MÍČOVÉ HRY —

Míčové hry jsou prostředkem k rozvoji sociálních dovedností a také k vytváření hodnot v souladu s fair-play.