Hledáte smysluplný program pro vaše děti?

- Kids On Track -

 • Pohybový bilingvní česko-anglický program pro děti ve věku 4-12 let. Děti rozdělujeme individuálně do skupinek podle věku a jejich vyzrálosti na :
 • Mini athletics: 4-6 let
 • Little athletics: 6/7-9 let
 • Fun athletics: 10+
 • Lekce probíhají na třech místech v Praze:
 1. Každé pondělí od 17.15 do 18.15  ve sportovním areálu Pražačka (listopad - březen v tělocvičně ZŠ Chmelnice ).
 2. Každé úterýčtvrtek od 16.00 do 17.00 na atletickém hřišti ZŠ V Rybníčkách (listopad-březen v badmintonové areně Tesco-Skalka). Lekce lze navštěvovat 1x týdně nebo 2x týdně.
 3. Každé pondělí od 15h (Mini athletics) a od 16h ( Little athletics) v RC Baráček ve Vestci.

 - Náš cíl a naše filosofie-

 • Základem našeho pohybového programu je atletika, gymnastika a míčové hry, s důrazem na atletiku.
 • Hravou formou rozvíjíme základní pohybové dovednosti s důrazem na psychomotorický vývoj dítěte tak, aby nedocházelo k přetěžování organismu a poškozování tělesné schránky. 
 • Do programu nenásilně zahrnujeme angličtinu formou aktivit zaměřených na různá témata z každodenního života.
 • Trénujeme v malých skupinách, zaměřujeme se na potřeby jednotlivce. Individuální a citlivý přístup je pro nás zásadní, a proto dělíme děti nejen podle jejich věku, ale také podle jejich skutečné vyzrálosti.
 • Učíme děti sociálním dovednostem důležitým pro život ( formování osobnosti, práce ve skupině, respekt k ostatním, utváření přátelství a hodnot, poslouchání instrukcí, naslouchání ostatním, učení samostatnosti, budování vlastností jako houževnatost, vytrvalost, cílevědomost atd.)
 • Budujeme v dětech zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti metodou specifické pozitivní zpětné vazby. Učíme je poznávat své možnosti a hranice, podporujeme zdravé soutěžení. U dětí pak nedochází k projevu negativních emocí, ale naopak samotný prožitek ze sportu se stává pozitivním.
 • Diagnostikujeme děti a dokážeme rozpoznat fyzické nedostatky, které se snažíme odstraňovat.
 • Na základě různého testování doporučíme dětem ten správný sport, kterému se mohou dál věnovat a mohou v něm vyniknout.
 • Jsme v úzkém kontaktu s rodiči a dáváme jim pravidelně zpětnou vazbu.
 • Máme mnohaletou zkušenost s vedením dětí ve Francii, Velké Británii i v Česku.

"Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem!" 
John Locke