Hledáte smysluplný program pro vaše děti?

- Kids On Track -

 • Pohybový bilingvní česko-anglický program pro děti ve věku 4-12 let.
 • Lekce probíhají
 1. Každé pondělí ve sportovním areálu Pražačka (listopad - březen v tělocvičně ZŠ Chmelnice )
  od 17.00 do 18.00.
 2. Každý čtvrtek na atletickém hřišti ZŠ V Rybníčkách
  od 15.30 do 16.30

 - Co děláme? -

 • Základem našeho pohybového programu je atletika, gymnastika a míčové hry.
 • Směřujeme děti na správnou životní cestu, utváříme v nich celoživotně pozitivní vztah ke sportu a vedeme je ke zdravému životnímu stylu v souladu s principy Kalokagathie (rovnováha těla a duše).
 • Rozvíjíme u dětí pohybovou gramotnost zábavnou a hravou formou. Respektujeme psychomotorický vývoj dítěte tak, aby nedocházelo k přetěžování organismu a poškozování tělesné schránky.
 • Trénujeme v malých skupinách, zaměřujeme se na potřeby jednotlivce.
 • Učíme děti sociálním dovednostem důležitým pro život ( formování osobnosti, práce ve skupině, respekt k ostatním, utváření přátelství a hodnot, poslouchání instrukcí, naslouchání ostatním, učení samostatnosti, budování vlastností jako houževnatost, vytrvalost, cílevědomost apod.)
 • Budujeme v dětech zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti metodou specifické pozitivní zpětné vazby. Učíme je poznávat své možnosti a hranice, podporujeme zdravé soutěžení.
 • Diagnostikujeme děti a dokážeme rozpoznat fyzické nedostatky, které se snažíme odstraňovat.
 • Na základě různého testování doporučíme dětem ten správný sport, kterému se mohou dál věnovat a mohou v něm vyniknout.
 • Jsme v úzkém kontaktu s rodiči a dáváme jim pravidelně zpětnou vazbu.
 • Máme mnohaletou zkušenost s vedením dětí ve Velké Británii i v Česku.

"Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem!" 
John Locke


Sport není jen v tělocvičně nebo na dráze

- PŘIHLAŠTE SE NA LETNÍ MULTI SPORTOVNÍ KEMP -