Hledáte smysluplný program pro vaše děti?

- Kids On Track -

Děti rozdělujeme individuálně do skupinek podle věku a jejich vyzrálosti na :

 • Little athletics: 4-5 let - všestranný pohybový rozvoj formou her a soutěží, základy hodu, skoku a běhu doplněné o gymnastické základy a míčové hry. Agličtina probíhá formou hry a slovíček na různá témata.
 • Fun athletics: 6-8 let - první bližší seznámení s technikou jednotlivých atletických disciplín, hry a soutěže doplněné o gymnastické základy a míčové hry. Angličtina probíhá formou tématických her a zabírá asi 50% lekce.
 • Kids On Track Academy: 9+ - větší zaměření na jednotlivé atletické disciplíny, struktura bližší atletickému tréninku. Určeno pro všechny děti, které si chtějí atletiku vyzkoušet nebo jako doplněk k jinému sportu ( kompenzace jednostranné zátěže, zlepšení běžecké techniky apod.). Trenér mluví anglicky po většinu lekce.

 - Náš cíl a naše filosofie-

 • Základem našeho pohybového programu je atletika, gymnastika a míčové hry, s důrazem na atletiku.
 • Hravou formou rozvíjíme pohybové dovednosti s důrazem na psychomotorický vývoj dítěte tak, aby nedocházelo k přetěžování organismu a poškozování tělesné schránky. 
 • Do programu nenásilně zahrnujeme angličtinu formou aktivit zaměřených na různá témata z každodenního života.
 • Trénujeme v malých skupinách, zaměřujeme se na potřeby jednotlivce. Individuální a citlivý přístup je pro nás zásadní, a proto dělíme děti nejen podle jejich věku, ale také podle jejich skutečné vyzrálosti a jejich potřeb.
 • Učíme děti sociálním dovednostem důležitým pro život ( formování osobnosti, práce ve skupině, respekt k ostatním, utváření přátelství a hodnot, poslouchání instrukcí, naslouchání ostatním, učení samostatnosti, budování vlastností jako houževnatost, vytrvalost, cílevědomost atd.)
 • Budujeme v dětech zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti metodou specifické pozitivní zpětné vazby. Učíme je poznávat své možnosti a hranice, podporujeme zdravé soutěžení. U dětí pak nedochází k projevu negativních emocí, ale naopak samotný prožitek ze sportu se stává pozitivním.
 • Většinu roku trénujeme venku a posilujeme imunitu dětí.
 • Jsme v úzkém kontaktu s rodiči a dáváme jim pravidelně zpětnou vazbu.

"Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem!" 
John Locke